Telefon
WhatsApp
Mail

Tedarikçi ve üretici firmaların DMO kataloğuna ürün başvurusunda istenilen evrakları ve dosya hazırlama ve takip işlemlerini yaparak DMO ile gerekli görüşmeleri sağlar, gerekli evrak ve doküman takiplerini firma adına gerçekleştirir

İLETİŞİM

DMO Alımları Nasıl Yapılır?

DMO Alımları Nasıl Yapılır?
 • 27 Ocak 2023, 13:44

DMO Alımları Nasıl Yapılır?

DMO alımları nasıl yapılır? Sorusunun cevabı oldukça sarihtir. Yazılı mevzuat ile düzenlenmiştir. Devlet Malzemesi Ofisi (DMO) mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla yapar. İhaleler genellikle yasal mevzuat gereği yapılır ve ihaleye çıkartılan mal ve hizmetlerin nitelikleri, miktarı ve diğer koşulları belirlenir. İhalelere katılmak isteyen firmalar ihale koşullarını karşılamak ve belirlenen şartları yerine getirmek zorundadır. İhaleler genellikle en uygun fiyat ve koşulları sunan firmayı kazandıran eleme sürecine tabidir.

DMO İhale Süreci Nasıl İşler?

Devlet Malzemesi Ofisi (DMO) ihale süreci işleyişi de mevzuat ile düzenlenmiştir.

İhale süreci;

 • Mal veya hizmetin ihtiyacı belirlenir ve ihale duyurusu yayınlanır.
 • İhaleye katılmak isteyen firmalar, ihale koşullarını karşılamak ve belirlenen şartları yerine getirmek zorundadır.
 • İhaleye katılacak firmalar, belirlenen tarihte ve yerde ihale dokümanlarını alabilir ve ihale koşullarını inceleyebilir.
 • İhale tarihinde, belirlenen yerde ve saatte ihaleye katılacak firmalar, tekliflerini sunar.
 • Teklifler, belirlenen kriterlere göre değerlendirilir ve en uygun teklif sunan firma ihaleyi kazanır.
 • Kazanan firma ile sözleşme imzalanır ve mal veya hizmet temini gerçekleştirilir.
 • İhale süreci, belirlenen kontrol mekanizmaları ile izlenir ve firma tarafından yerine getirilen hizmetler denetlenir.
 • İhale sonunda mal veya hizmet alımı tamamlanır ve sözleşme sona erer.

Kurumların taşra teşkilatında bir üst makam olarak görev yapan İl Müdürlükleri DMO ile kamu kurumu arasında köprü vazifesi görür.

Kamu Kurumları İhtiyaçlarını Nasıl Belirler?

Kamu kurumları ihtiyaçlarını belirlemek için genellikle şu adımlar izler.

 • Mali planlama: Kamu kurumları bütçelerini oluştururken ihtiyacı olan mal ve hizmetleri belirler. Bütçe dahilinde olan mal ve hizmetlerin ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli kaynaklar ayrılır.
 • Stratejik planlama: Kamu kurumları stratejik planlarını oluştururken, kurumun amaçlarını ve hedeflerini belirler ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmetleri belirler.
 • İş planlaması: Kamu kurumları iş planlarını oluştururken, güncel işlemlerin yürütülmesi ve gelecekteki işlemler için gerekli mal ve hizmetleri belirler.
 • Risk yönetimi: Kamu kurumları risk yönetimi yaparken, olası riskleri belirler ve bu risklerin önlenmesi için gerekli mal ve hizmetleri belirler.
 • Performans değerlendirmesi: Kamu kurumları performans değerlendirmesi yaparken, kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmetleri belirler. Bu belirlenen mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması için ihale yoluyla mal ve hizmet alımı yapılır.

DMO Alımları Kamu Kurumlarına Nasıl Dağıtılır?

DMO sadece ihale sürecini yürütür. İhale sonucunda üzerine ihale bırakılan firma, ihtiyaç sahibi kuruma süresi içerisinde malları bırakır.

DMO ile Kamu Kurumları Arasında Anlaşma Protokolü

Kamu kurumlarının merkez teşkilatı ile DMO arasında bir protokol imzalanır. Bu protokole göre de bazı mal ve hizmet alımları DMO tarafından gerçekleştirilir.Blog

Bize Soru Sorun
Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM