ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

Dilek Danışmanlık hizmetlerimiz, Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü belgelendirme işlemlerinin yapılması ile ilgili alanları kapsıyor. Hizmet seçeneklerimiz arasında, tüm ISO belge seçenekleri yer alıyor.

ISO 14001 belgelendirmesi, kuruluşların, faaliyetlerini yürütürken çevre şartlarına uyumlu işlemler yapmasını ve belirlenen standartlara uymalarını sağlıyor. Belgelendirmenin amacı, işletmelerin, hizmetlerini sürdürürken, çevreye verebilecekleri zararları azaltmak ve ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

Çevre yönetim sistemi olarak isimlendirilen bu belgelendirme işlemleri için tüm işletme türlerine profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrenin korunması çok önemlidir. Çevreye zarar vererek üretim yapan ve hizmet sunan firmalar, devamlılıklarını sağlayamayacaktır.

Çevre Yönetim Sistemi

Hizmetlerimiz arasında yer alan ıso 14001 nedir? Sorusunu soranlar, hizmetlerimiz bölümünde yer alan hizmet sayfasını ziyaret edebiliyor. İşletmeler, faaliyet gösterdikleri alanlarda, çevreye verebilecekleri zararların mümkün olduğu kadar azaltılmaya ve ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için Avrupa Birliği standartlarına göre geliştirilen sisteme, Çevre Yönetim Sistemi deniliyor. Belgelendirme işlemlerinin belirli standartlara göre yapılabilmesi için 14001 standardı kullanılıyor.

ISO, Uluslararası Standartlar Teşkilatıdır ve çevrenin korunması için gerekli önlemlerin nasıl alınması gerektiğini belirliyor. Üretim yapacak ve uluslararası alanda pazarlama yapacak olan firmaların, çeşitli belgelendirme hizmetlerine ihtiyacı oluyor.

Danışmanlık hizmeti vererek, çevre yönetim sistemi ve diğer standart belgelendirmeleri alanlarında hizmetlerimizi sunuyor, firmaların belirlenen uluslararası standartlara uyumlu hale gelmesini sağlıyoruz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 çevre yönetim sistemleri standartlarına sahip olan firmalar, çevre ile ilgili mevzuata uygun hale geldikleri için sektörlerindeki rekabetlerini artırabiliyor. Uluslararası Standartlar Teşkilatı, belirlenen şartlara göre belgelendirme işlemlerini belirli serilerde sunuyor.

Çevrenin korunması için belirlenen standartlar, 14001 standardı olarak sunuluyor. Standart için belirlenen yasal kurallara göre, üretilecek olan ürünün hammadde durumundan son hali verilene ve müşteriye sunulma aşamasına kadar geçen tüm süreçte, çevreye verilecek zararların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Her işletme, hizmetleri aşamasında çevreye verecekleri zararları, sistematik olarak azaltmak istiyor. Bunun için standardın belirlemiş olduğu işlem adımlarını ve uygulamaları kullanmaya çalışıyor. Bu uygulama işlemleri için yapılacak başvurular, belge hazırlama ve sistem kayıtlarının oluşturulması gibi tüm aşamalar, danışmanlık hizmetlerimizle sistemli bir şekilde yapılıyor.

ISO 14001 Firmalara Ne Kazandırıyor?

ISO 14001 çevre yönetim sistemi kuruluşların sahip olması gereken özelliklere ve beklentilere cevap verilmesini sağlayan sistemdir. Dünya genelinde gelişen sistemler, kuruluşlardan beklentilerini artırıyor ve hizmetlerin, en güvenli ve sağlıklı şekilde sunulmasını bekliyor.

Kurumsallaşmaya ve dünya piyasasına açılmaya çalışan firmalar, çevre yönetim sistemi standardı amaçlarına uyumlu hale gelmeye ihtiyaç duyuyorlar.

Çevre yönetimi firmalara şu avantajları sağlıyor:

 • Firmanın üretim maliyetleri azaltır,
 • Çevresel performanslarını artırır,
 • Firmanın pazar payının artmasını sağlar,
 • Firma rekabet gücü ve saygınlığı artar,
 • Çevreyi koruduğu için sigorta, kredi ve vergi avantajlarından faydalanır,
 • Çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uyum sağlar,
 • Üretim kalitesi artar,
 • Şirket çalışanlarının çevreye daha duyarlı olması sağlanır,
 • Uluslararası standartlara sahip olduğu için dünya piyasasına daha kolay açılır,
 • Tüketici beklentilerini en iyi şekilde karşılar,
 • Üretim sırasında çevreye, atıklar bırakılmayacağı için genel sağlığı korumaya katkı sunar,

Çevrenin korunmasını sağlamak için yapılan tüm çalışmalar, işletmelerde, çeşitli kaynakların daha düzenli ve verimli kullanılmasını da sağlayacaktır. Belgelendirme işlemleri ile ilgili başvuru yapmak isteyenlere danışmanlık hizmetlerimizi sunarken, sistemlerinin belirlenen standartlara uyumlu hale getirilmesinde yardımcı oluyor, yol gösteriyoruz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), gelişen sistemlere göre iş güvenliği, ürün ve çevre kalitesinin artırılması için sürekli araştırmalar ve çalışmalar yapıyor. Çevrenin korunmasını amaçlayan 14001 standardı, Eylül 2015 yılında yayınlanmaya başlamıştır.

Türkiye’de, TSE tarafından Ocak 2016 tarihinde yayınlanmış ve firmaların bu belgelendirmeye sahip olmasını zorunlu hale getirmiştir. ISO tarafından belirlenen ve yayınlanın kalite yönetim sistemleri, kuruluşların, belirlenen kalitede üretimler yapabilmesi ve hizmetler sunabilmesi için planlı ve stratejik olarak sürdürülen faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanıyor.

Firmaların üretimlerde kullandıkları, hammaddelerin, kullanılan enerji türlerinin verimli kullanılması, çevrenin korunması amacıyla ISO 14001 standardına eksiksiz uymaları ve buna uygun olduklarını gösteren belgelendirme sistemine sahip olmaları isteniyor.

ISO 14001 Alması Gereken İşletmeler

İşletmelerin faaliyet alanlarına göre farklı kalite yönetim sistemlerine sahip olmaları isteniyor. ISO 14001 tedarikçi firmalar için gerekli olan belgelendirmelerden birisidir. Danışmanlık hizmetlerimiz, firmaların hizmet alanları ve yaptıkları üretimlere göre hangi işlem adımlarını takip edeceklerini, nasıl başvuru yapacaklarını ve istenen şartları nasıl yerine getireceklerini belirliyor.

Çevre yönetim sisteminin kimler için gerekli olduğu konusunda şu liste yapılabiliyor:

 • Kimyasal ürün tedarikçileri,
 • Kozmetik ürün üretici ve satıcıları,
 • Laboratuvarlar,
 • Medikal ürün üretici ve satıcıları,
 • Tarım ürünleri satışı yapan firmalar,
 • Gıda ürünleri üreten ve satışı yapan firmalar,
 • Enerji ve inşaat firmaları,
 • Üretim sektöründeki tüm firmalar,

Hammadde kullanarak üretim yapan tüm firmalar ve bu firmaların satışlarını yapan tedarikçiler, çevrenin korunması için bu belgelendirmeyi yapmak zorundadır.

Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme İşlemleri

Uluslararası standartlara uymak isteyen firmalar, çevre yönetim sisteminin gereksinimlerini karşılamak için kendilerinden istenen belgelerin tamamlanmasını ve sistemlerinin uyumlu hale gelmesini sağlamaya çalışıyor.

Başvuruların yapılması ve işlemlerin sonuçlanabilmesi için eksiksiz işlem yapılması gerekiyor. Danışmanlarımız, alanında uzman kişilerdir ve firmaların tüm işlem aşamalarını firma adına takip ederek, kısa sürede başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Iso 14001 standardı için işlem aşamaları şöyledir:

 • Çevre yönetim sistemleri şartlar ve kullanım kılavuzu temini,
 • Prensipler, sistemler ve destekleyici teknik sistemler,
 • Genel prensipler,
 • Çevre performans değerlendirilmesi,
 • İlkeler ve çerçeve,

İşlem aşamalarını, firma adına takip ediyor ve eksiksiz işlemler yapılmasını, başvuru sürecinin daha sağlıklı yürütülmesini ve sistemlerin çevre mevzuatlarına uygun hale gelmesini sağlıyoruz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

ISO tarafından oluşturulan standart serilerinden birisi olan 14001 çevre yönetim sisteminin amacı, firmaların, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale gelmesini sağlamaktır. Asıl amaç çevrenin korunmasıdır ve giderek azalmakta olan doğal kaynakların mümkün olduğu kadar az kullanılmasını sağlamaktır.

Kullanılan hammaddelerin ve enerjilerin, havaya, suya ve toprağa vereceği zararları en aza indirmeyi hedefler. Firmamız, hizmetleri hakkında bilgilendirme yaparken, standartların firmalara sağladığı tüm faydaları sıralayarak gösteriyor.

Amaç çevreyi koruma tedbirlerinin alınmasını sağlarken, firmaların marka değerlerini artırmalarını, üretimlerini daha sağlıklı ve kaliteli yapmalarını da sağlıyor.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Zorunlu Mu?

Firmalar, bulundukları sektörde her zaman rekabetçi olmaya ve hedeflenen büyümeyi yakalamaya çalışır. Çevreci olduğunu gösteren firmalar, uluslararası alanlarda kendilerini daha iyi gösteriyor. Bunun için çevre şartlarına uygun işlemler yapan firmaların sayısı giderek artıyor.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi, ticari ve yasal olarak zorunluluklar arasında yer almıyor. Firmalar bunu sosyal sorumluluk kapsamında değerlendiriyor ve belgeyi alarak firmalarının kalite değerlerini artırıyor.

Dilek Danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak, firmanız için belgelendirme alanında en uygun fiyatlara, en kaliteli destek hizmetlerini alabilir, sahip olmak istediğiniz standartlara kısa sürede sahip olabilirsiniz. Bazı iş sözleşmelerinde bu belge firmalardan istenebiliyor.