SSHYB BELGESİ

SSHYB Belgesi Nedir?

dediğimizde yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeye SSHYB Belgesi denir.

Üretici veya ithalatçılar, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik eki listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadırlar.

Yönetmelik ekindeki listede yer almayan veya ek listede yer almasına karşın servis istasyonu gerekmeyen mallar için Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenmez.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ( SSHYB ) alabilmek için bölgelere göre ve toplamda servis sayısına uygun sözleşmeler yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir.

Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması gereken zorunlu bir belgedir.

Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.

 

İthalatı veya imalatı yapılan ürün, satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi “SSHYB” gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması yasal zorunluluktur.

Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.

 

İthalatı veya imalatı yapılan ürün, satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi “SSHYB” gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması yasal zorunluluktur.